Passion For Ocean Festivalen

From 
August 26, 2017
 to 
August 26, 2017

SEA INVADERS skal representere konseptet sitt og Jørgen Lybeck Hansen er å finne under Passion for Ocean festivalen på Vippetangen i Oslo. Ta kontakt på 988 233 76 om du ønsker å møtes og dele ditt engasjement.

Passion for Ocean bygger unges relasjon til havet

Havets miljøutfordring er et problem nå - ikke et fremtidig problem. Det er en utfordring på globalt og lokalt nivå. I Norge har vi gjort det til en nasjonal satsning å bli verdens beste havnasjon. Det krever lokal forankring, kunnskapsutvikling og aktiviteter som skaper individuelt engasjement.

P4O startet som en 24 timers folkefestival, gjennomført for første gang og pilot i 2016. I 2017 utvikler vi P4O som en holdningsbevegelse som pågår gjennom hele året. Vi har som mål å spre bevegelsen nasjonal, som et Norges statement for havet, men som på sikt sprer seg over landegrensene og bidrar til å løse havets utfordringer også på globalt nivå.

 

Passion for Ocean teamet

Passion for Ocean teamet består av initiativtaker Rebekka de Leon og Pia Ve Dahlen. Rebekka er arbeidspsykolog, og har jobbet med holdningsbyggende metoder og samarbeidsprosjekter siden 2002. Pia er marinbiolog og har jobbet med forskning,formidling og undervisning siden 2006.

Teamet jobber tett med S/V Legend, Ta-Da og en rekke samarbeidspartnere, samt enkeltpersoner, som bidrar til gjennomføring av våre aktiviteter. 

 

Tilnærming og filosofi

Vi ønsker å styrke vår individuelle vilje og evne til å være med i kampen for havet. Vi vet at mennesker tar bedre vare på det de har en relasjon til og at mange av dagens utfordringer er så komplekse at vi på et individuelt nivå hverken klarer eller orker å engasjere oss eller bidra på en positiv måte. Vi vet også at handling skaper holdning, kunnskap skaper engasjement og at positivt motiverte handlinger er mer effektivt enn trusler og skremselspropaganda.

Passion for Ocean styrker folks relasjon til havet gjennom aktiviteter og samarbeid som gir positive opplevelser, sprer kunnskap om havet, minner om hvilken mangfoldige tjenesteyter havet er, og viser hvordan vi kan ta vare på havet på en engasjerende og bedre måte.

En nøkkel i dette arbeidet er det individuelle engasjementet og kunnskap om hvordan gode forbilder sprer sitt engasjement til andre som igjen blir potensielle ambassadører for havet.

kilde: https://www.passionforocean.no/om-oss

Back Home