Kunst mot marinforsøpling

Elever på Kvadraturen skolesenter (Ingeniørveien) har samarbeidet med Sedin Zunic fra Seainvaders om å rydde en strand og lage marineskulpturer av plasten de fant. Dette skal stilles ut i prosesshallen på Returkrafti kombinasjon med gatekunsten på 15 meter høy vegg. Veggen vil kunne beskues av de godt og vel 3000 menneskene som er på besøk på anlegget hvert år. Kunstverket vil også bli knyttet inn i undervisningsoppleggene vi har påReturkraft for å bevisstgjøre ungdommen på konsekvensene av marin forsøpling.

Tirsdag 17.april 2018 kl 13.00 ble kunsten avduket påReturkraft.

Foto: Kjell Inge Søreide

http://www.kvadraturen.skolesenter.no/aktuelt/kunst-mot-marin-forsoepling/

http://sorlandsavisen.no/2018/04/30/laget-kunstverk-soppel/

 

Back Home